Specificaties

Een centrale oplossing

Hosting van alle functionaliteit van Bkr Connect is beschikbaar in ons datacenter via webservices. Elke klant kan via een eigen afgeschermde omgeving gebruikmaken van de gewenste functionaliteit, zónder de eigen IT-organisatie extra te belasten.

Web services

Alle modules van Bkr Connect zijn beschikbaar als webservices en altijd bereikbaar vanuit uw organisatie.

Inhouse kan ook

Afhankelijk van de wensen in uw organisatie kunnen de modules van Bkr Connect inhouse worden geïnstalleerd. Als u meer wilt doen met de Bkr-data, dan kunt u zo een nóg betere integratie realiseren met uw eigen functionaliteiten.

Security

Behalve dat de software van Bkr Connect en uw klantdata veilig in een daartoe gekwalificeerd datacenter staan, zorgt uitgebreide access control voor goede beveiliging van de functionaliteiten van Bkr Connect.